Image

Udruženje „Vrijedne ruke“ Bihor

Udruženje „Vrijedne ruke“ Bihor iz Petnjice osnovano je 2003. godine u cilju očuvanje tradicije i okupljanja članstva radi oživljavanja zaboravljenih zanata i radinosti. Osnovna djelatnost udruženja je prikupljanje vune od lokalnih domaćinstava na organizovan način, njena obrada i izdrada gotovih proizvoda od vune, kao i suvenira.

Osnovna
djelatnost

Prikupljanje vune od lokalnih domaćinstava na organizovan način i obrada u gotove proizvode za tržište u obliku suvenira, tradicionalnih proizvoda od vune i slično.

 

Organizaciona
struktura

Svi članovi, kao i osnivači NVO, su ravnopravni u donošenju odluka, kao i prilikom sprovođenja redovnih i projektnih aktivnosti. Udruženje broji 160 članova/ica i njime rukovodi Sabaheta Novalić, predsjedinca.

Cilj i
aktivnosti

Cilj i glavni motiv postojanja udruženja je očuvanje tradicije i okupljanje preduzetnica i pojedinaca radi oživljavanja zaboravljenih zanata i radinosti.

VRIJEDNE RUKE

Cilj i aktivnosti Klastera

Image

Cilj i glavni motiv postojanja udruženja je očuvanje tradicije i okupljanje preduzetnica i pojedinaca radi oživljavanja zaboravljenih zanata i radinosti.

Proizvodi udruženja, rađeni od vune sa područja Bihora, su najljepši prikaz crnogorske kulturne baštine i folklora. Autentičnost koju nose izdvaja ih kao najljepše tradicionalne suvenire sa sjevera Crne Gore, a istovremeno i kao proizvode visoke upotrebne i umjetničke vrijednosti.

Proces tkanja obavlja se ručno. Rad se obavlja na četiri razboja, od kojih je jedan star više od 100 godina. U ponudi su ručno čvorovani tepisi i ćilimi, prekrivači, jastuci, krpare, stolnjaci i heklani materijal, odjevni i predmeti za domaćinstvo. Izrada Bihorskog ćilima predstavlja nematerijalno kulturno dobro Crne Gore.

Proizvodi udruženja “Vrijedne ruke”, rađeni od vune sa područja Bihora, predstavljaju najljepši prikaz crnogorske kulturne baštine i folklora. Autentičnost koju u sebi nose izdvaja ih kao najljepše tradicionalne suvenire sa sjevera Crne Gore, a istovremeno i kao proizvode visoke upotrebne i umjetničke vrijednosti.

U odnosu na ukupan asortiman, najviše se proizvode ručno čvorovani tepisi i ćilimi. Proizvod koji predstavlja svojevrstan zaštitni znak NVO “Vrijedne ruke” je Bihorski ćilim – najljepši  prikaz umijeća ženske vještine tkanja vunenim nitima koje su, prethodnim predenjem i bojenjem, specijalno pripremljene za tu namjenu.

Njegova ljepota i osobenost ogleda se u snažnoj kombinaciji boja i tradicionalnoj kompoziciji kojom preovladavaju geometrijske kombinacije i motivi cvijetnih aranžmana, lisnih loznica, vijenca i drugih floralnih elemenata. U proizvodnom pogonu udruženja nalaze se četiri razboja, od kojih je jedan star više od 100 godina. To je ručni razboj za serdžade, dekice u pole, krpare i izradu raznih drugih proizvoda od vune. Proces tkanja obavlja se ručno, a zbog kompleksnosti geometrijske šare tkalji je potrebno desetak dana da izatka jedan metar kvadratni ćilima.

Osim za proizvodnju ćilima, vunu bihorskog kraja članice udruženja “Vrijedne ruke” koriste i za izradu brojnih drugih proizvoda: tepiha, prekrivača, jastuka, krpara, stolnjaka i heklanog materijala, odjevnih i predmeta u domaćinstvu i sl. Osim sadržaja iz postojeće ponude, kupci imaju mogućnost da dobiju i “svoj” proizvod – onaj za kojim tragaju, a koji nastaje u skladu sa njihovim željama.